Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen 10 minuten een bevestiging in uw mailbox.

Aanvraag verzekering recreatiewoning

1

Gegevens woning

2

Eigenschappen woning

Bouwaard / Dakbedekking*

Is uw recreatiewoning voorzien van zonnepanelen?

Kunt u BTW terugvorderen

Aansprakelijkheid meeverzekeren* premie € 48,40 per jaar

*Indien de bouwaard afwijkt, dan kunt u contact met ons opnemen voor een offerte.

Indien u de recreatiewoning zakelijk koopt kunt u de herbouwwaarde exclusief BTW invullen.

Is er een inbraakalarminstallatie aanwezig?

Zijn alle buitendeuren voorzien van minimaal SKG** sloten?

Zijn alle naar buiten draaiende deuren en ramen voorzien van dievenklauwen?

Bevinden zich in het gebouw lichtkoepels en/of lichtstraten?

Is er een automatische brandmeldinstallatie aanwezig?

3

Bereken premie

Extra uitgebreid

Opstal € 0,00

Inboedel € 0,00

Totaal € 0,00

Genoemde premies zijn per jaar inclusief 21% assurantiebelasting en exclusief eenmalige administratiekosten van € 25,-.

Bij twijfel over het verzekerde bedrag adviseren wij u contact op te nemen met de verkopende makelaar.

4

Premie

Betaling

Betaalwijze

De verzekeraar brengt eenmalig € 25,- administratiekosten in rekening.

5

Overig

Vorige verzekeringen

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de afgelopen 8 jaar) van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering? Ook strafbare feiten die tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot, of transactie) vallen hieronder:

6

Aanvragen

7

Slotvragen

Heeft de aanvrager, (kandidaat-)verzekeringnemer of andere belanghebbende bij deze polis ooit schade gehad gedurende de afgelopen 5 jaar of eisen tot schadevergoeding ingesteld?

Is de aanvrager, (kandidaat-)verzekeringnemer of andere belanghebbende bij deze polis ooit een brand- of aansprakelijkheidsverzekering opgezegd, geweigerd of op bijzondere voorwaarden geaccepteerd?

Is er een omstandigheid bekend die redelijkerwijs tot een aanspraak tegen de aanvrager, (kandidaat-)verzekeringnemer of andere belanghebbende bij deze polis zou kunnen leiden?

Bent u, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste acht jaar, als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of Justitie in verband met:

  • Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel, zoals diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of poging(en) daartoe;
  • Wederrechtelijke benadeling van anderen, zoals vernieling of beschadiging, mishandeling, afpersing en afdreiging of enig misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of poging(en) daartoe;
  • Overtreding van de Wet wapens en munitie, de opiumwet, de Wet economische delicten?

8

Execution only

Let op; u bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van het juiste verzekerde bedrag. U sluit deze verzekering af zonder advies (zgn execution only). Dat betekent dat u deze verzekering zonder advies zelf regelt. Verzekeruwrecreatiewoning.nl is niet aansprakelijk voor onjuist aangeleverde gegevens.

9

Algemene voorwaarden

Zet hieronder met uw handtekening