Bedankt voor uw aanvraag, u ontvangt binnen 10 minuten een bevestiging in uw mailbox.

Aanvraag verzekering recreatiewoning

1

Gegevens woning

2

Eigenschappen woning

Bouwaard / Dakbedekking*

Kunt u BTW terugvorderen

Aansprakelijkheid meeverzekeren* premie € 48,40 per jaar

*Indien de bouwaard afwijkt, dan kunt u contact met ons opnemen voor een offerte.

Indien u de recreatiewoning zakelijk koopt kunt u de herbouwwaarde exclusief BTW invullen.

3

Bereken premie

Extra uitgebreid

Opstal € 0,00

Inboedel € 0,00

Totaal € 0,00

Genoemde premies zijn per jaar inclusief 21% assurantiebelasting en exclusief eenmalige administratiekosten van € 25,-.

4

Premie

Betaling

Betaalwijze

De verzekeraar brengt eenmalig € 25,- administratiekosten in rekening.

5

Overig

Is ooit aan u een verzekering geweigerd, opgezegd of zijn bijzondere voorwaarden gesteld?

Heeft u de laatste 5 jaar (diefstal) schade aan of met een woning of inboedel geclaimd?

Vorige verzekeringen

Heeft u nog iets mee te delen dat voor de beoordeling van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn (zoals een strafrechtelijke veroordeling in de afgelopen 8 jaar) van de aanvrager of de andere personen die worden meeverzekerd op deze verzekering? Ook strafbare feiten die tot contacten met politie of justitie hebben geleid (zoals verhoren, strafvervolging, sepot, of transactie) vallen hieronder:

6

Aanvragen